CÁC LOẠI XE DỊCH VỤ TAXI THUỶ NGUYÊN

CÁC DÒNG XE 5 CHỖ

Taxi-lado-long-khanh-dong-nai

Toyota Altis

Taxi-lado-long-khanh-dong-nai (1)

Vios

Taxi-lado-long-khanh-dong-nai (2)

Mazda 3

Taxi-lado-long-khanh-dong-nai (3)

Honda City

CÁC DÒNG XE 7 CHỖ

Taxi-lado-long-khanh-dong-nai (4)

Innova

Taxi-lado-long-khanh-dong-nai

Fortuner

Taxi-lado-long-khanh-dong-nai

Pajero

Taxi-lado-long-khanh-dong-nai

Honda City